Câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11

Xuất bản: 04/09/2018 - Cập nhật: 02/01/2020 - Tác giả: Hải Yến

Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11: Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.

Mục lục nội dung

Giải câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 95 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 22 về Ôn tập chương 1

>> Xem hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11

- Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật.

- So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật

Lời giải câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11: So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật

Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả các bộ phận có khả năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.

+ So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:

• Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

• Khác nhau:

- Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.

- Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2) và quang hợp (lấy khí CO2, thải khí O2)

Xem đáp án Câu hỏi thảo luận 1 trang 96 SGK Sinh 11

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 95 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM