Câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11 về nội dung học các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học trong phần ôn tập chương 1

Giải câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 95 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 22 về Ôn tập chương 1

Câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11

Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật đơn bào Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học      
Tiêu hoá hoá học      

Lời giải câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11: các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật đơn bào Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học     x
Tiêu hoá hoá học x x x

Tham khảo thêm:

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu