Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK sinh 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 sách giáo khoa sinh học lớp 11 về nội dung học các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học trong phần ôn tập chương 1

Đề bài

Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật đơn bào Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học      
Tiêu hoá hoá học      

Lời giải

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật đơn bào Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá
Tiêu hoá cơ học     x
Tiêu hoá hoá học x x x
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 95 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu