Diễn biến, kết quả và ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK lịch sử 12: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

Câu hỏi

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 133, 134 để trả lời.

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 1 trang 135 sgk lịch sử lớp 12

1. Diễn biến:

- Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae làm Cao ủy ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

- Tháng 10/1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc.

⟹ Trước tình hình đó, Đảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tân công mùa đông của giặc Pháp”.

- Tháng 11/1947, quân ta tiến công và bao vây Pháp ở hầu hết các mặt trận và giành được thắng lợi vào ngày 19/12/1947 bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp.

2. Kết quả:

- Thu được nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của chúng, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô.

- Bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực của ta ngày càng lớn mạnh.

3. Ý nghĩa:

- Chuyển cuộc kháng chiến chống Pháp sang một giai đoạn mới.

- Làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 18

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 135 SGK Lịch sử 12 bài 18, nội dung chính là: Diễn biến, kết quả và ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

Tiếp theo: Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu