Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

Xuất bản: 14/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK lịch sử 12: Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?

Câu hỏi

Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 sgk lịch sử lớp 12

- Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của Đảng được chuyển lên Việt Bắc để bào toàn lực lượng.

- Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt:

+ Về chính trị:

● Thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.

● Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) để mở rộng và tập hợp lực lượng.

+ Về kinh tế: đề ra các chính sách nhằm duy trì, phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực.

+ Về quân sự: tăng cường tuyển chọn binh lính tham gia nhập ngũ chiến đấu.

+ Về văn hóa: tăng cường và phát triển phong trào bình dân học vụ. Duy trì giảng dạy và học tập ở các bậc học trong hoàn cảnh chiến tranh.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 18

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 133 SGK Lịch sử 12 bài 18, nội dung chính là: Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

Tiếp theo: Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 135 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM