Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK lịch sử 12: Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Câu hỏi

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 để trả lời

Trả lời
câu  hỏi thảo luận số 2 trang 135 sgk lịch sử lớp 12

- Đảng chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

- Mặt trận chính trị:

+ Đầu năm 1949: tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

+ Tháng 6/1 949: thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

- Mặt trận quân sự: tiếp tục gây dựng cơ sở kháng chiến, phát triển lực lượng, phát triển chiến tranh du kích.

- Mặt trận kinh tế: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất, cấp ruộng đất cho nông dân.

- Mặt trận văn hóa, giáo dục: tháng 7/1950, đưa ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông, xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 18

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12 bài 18, nội dung chính là: Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947.

Tiếp theo: Trả lời câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM