Bài 4 trang 43 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4 trang 43 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

a) 2x – 3 < 0;

b) 0 . x + 5 > 0;

c) 5x – 15 ≥ 0;

d) x² > 0.

Lời giải đáp án bài 4 trang 43 sgk Toán 8

Các bất phương trình a, b, c là các bất phương trình bậc nhất một ẩn

» Tham khảo: Câu hỏi bài 4 tr 44 sgk Toán 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 43 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu