Tiếng gà trưa

Tiếng gà trưa
Năm sáng tác:1968
Tác giả:Xuân Quỳnh
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ, in lần đầu trong tập “Hoa dọc chiến hào” (1968) của Xuân Quỳnh. Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu, tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước.
Phân tích tác phẩm Tiếng gà trưa

Phân tích tác phẩm Tiếng gà trưa

[Văn mẫu 7] Phân tích bài thơTiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, tuyển chọn những bài văn hay phân tích tác phẩm Tiếng gà trưa hay nhất cho các em học sinh lớp 7 tham khảo