Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2

Xuất bản ngày 10/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2, trả lời chi tiết bài tập trang 33 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 9 lớp 8: Natural Disasters.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 9: Natural Disasters.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2

Nội dung phần này các em sẽ được luyện tập kỹ năng nghe và viết.

Listening

1. Listen to the news report and correct the following statements.

Audio 

Dịch

Nghe bản tin và sửa các câu sau cho đúng.

1. Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.

2. Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.

3. Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.

4. Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.

5. Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Giải bài tập 1 trang 33 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

2. Listen again and complete the data chart.

Audio 

Dịch

Nghe lại và hoàn thành bảng dữ liệu.

Giải bài tập 2 trang 33 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

(1) winds                            (2) homeless                        (3) damage

(4) flood                              (5) debris                             (6) accommodation

Writing

3. Have you or one of your family members experlenced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatlvely, you can write about a natural disaster you have read about.

Dịch

Bạn hoặc ai đó trong gia đình đã từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú về nó vào bảng bên dưới. Hoặc là bạn cũng có thể viết về một thảm họa thiên nhiên mà bạn từng đọc qua.

Giải bài tập 3 trang 33 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Type of natural disasterDrought
What is this disaster?There had been no rain for 6 months and the temperature was over 40 degrees Celsius.
When and where did the disaster occur?

- In early 2013

- In Long An province

What are the effect of this disaster?

- The trees and animals died for lack of water.

- The rice paddies withered.

- The soil was broken.

- People didn’t have enough water for daily activities.

What has been done to help the victims of the disaster?

- The rescue workers brought water tanks to the villagers

- People should limit their activities by day.

4.a Use your notes in 3 to write a news report.

Dịch

Sử dụng các ghi chú trong phần 3 để viết một bản tin.

Giải bài tập 4.a trang 33 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to the drought areas. They brought water tanks to help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised to limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to the class.

Dịch

Trao đổi các báo cáo tin tức với một đối tác và xem xét các bản nháp của nhau. Thực hiện các sửa đổi và hiệu chỉnh nếu cần thiết. Sau đó trình bày báo cáo tin tức cuối cùng của bạn trước lớp.

Giải bài tập 4.b trang 33 sgk Tiếng Anh 8 tập 2

Sau khi hoàn thành bài viết của mình, các em tự trao đổi bài với bạn của mình trên lớp để chỉnh sửa trước khi trình bày trước lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 9: Natural Disasters - Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM