Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2

Xuất bản: 14/03/2022 - Cập nhật: 15/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2, trả lời chi tiết bài tập trang 45 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 10 lớp 8: Communication.

Mục lục nội dung

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 10: Communication.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2

Nội dung phần này các em sẽ luyện tập về kỹ năng nghe và viết. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi 1-6 SGK.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 - Listening

1. Look at the way this message is posted on an e-learning message board. Can you find any problems with it?

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 hình

Dịch

Nhìn vào cách mà tin nhắn được đăng trên diễn đàn học tập trực tuyến. Bạn có thể nhận thấy bất kì vấn đề nào với nó không?

Answer

It use capital letters, "WHEN IS THE FIRST ASSIGNMENT DUE??!!!!!!!!!!". Writing in all capital letters is considered yelling online. It show the communication politeness.

2. Listen to this interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu about netiquette and answer the questions.

Audio 

Dịch

Nghe bài phỏng vấn giữa một phóng viên tạp chí 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng và trả lời các câu hỏi

1. Netiequette là gì?

2. Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?

3. Bên cạnh nội dung mà chúng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác?

Answer

1. The word is a combination of "net" and "etiquette". It's a set of rules for behaving properly online.

2. Don't say and do unpleasant things online, just like real life.

3. We should pay attention to how to write message or comments, for example use polife language, don't use too much shorthand, don't use CAPS LOCK and check email for mistakes or errors.

3. Listen again to the interview and complete the following grid.

Audio 

Dịch

Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng sau.

Answer

ShouldShouldn’tWhy/Why not?
1. use CAPS LOCK an emails, post and comments.xBecause if you use CAPS LOCK, it mean you’re shouting at people.
2. Check your email for mistakes or errorsxTo avoid any misunderstandings
3. Use a lot of shorthandxBecause it can confuse readers
4. Respect discussion rules and use polite languagexBecause you’re judged by the quality of your writing.

4. Look at the message in 1. Work with a partner to improve it with the netiquette you have learnt so far.

Dịch

Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Làm việc cùng với một bạn để cải thiện nó với phép lịch sự trong giao tiếp mà bạn vừa học.

Answer

Dear teacher,

Please let me know when the first assignment is due?

Thank you.

Best regards,

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 - Writing

5. Put the following parts in their correct place to make an email.

Dịch

Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.

Answer

123456
cfebad

6. Write a short email to your teacher to  submit your group homework for this week. Check if you have used the netlquette learnt.

Dịch

Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.

Answer

To: nguyenminh@gmail.com

Subject: Group homework this week

Attachment: doctailieu.docx

Dear teacher, My name is Huynh Thao Linh. I am a student in class 8A. I am a representative of group 1 including 5 students. Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Yours respectfully

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10: Communication - Skills 2 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM