Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Tiến hành báo cáo thực hành - SGK Địa lí 12

Tiến hành báo cáo thực hành, Bài 44-45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố, sách giáo khoa địa lí 12

    Tóm tắt bài viết:

Các bước tiến hành buổi thực hành như sau: 

a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.

b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Tiến hành báo cáo thực hành - SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu