Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Gợi ý các nội dung cho bản tổng hợp - SGK Địa lí 12

Gợi ý các nội dung cho bản tổng hợp, Bài 44-45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố, sách giáo khoa địa lí 12

Công việc: Lên các nội dung cho bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Gợi ý:

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

d) Đặc điểm kinh tế - xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Gợi ý các nội dung cho bản tổng hợp - SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu