Thủy phân este C6H5CH2COOCH2CH3 thu được ancol có công thức là

Thủy phân este C6H5CH2COOCH2CH3, thu được ancol có công thức là C2H5OH, dựa theo phương trình phản ứng thủy phân của este để xác định sản phẩm sinh ra

Thủy phân este C6H5CH2COOCH2CH3, thu được ancol có công thức là

A. CH₃C₆H₄OH.

B. C₃H₇OH.

C. C₂H₅OH.

D. C₆H₅CH₂OH.

Đáp án: C. C₂H₅OH.

Giải thích

Phản ứng thủy phân este C₆H₅CH₂COOCH₂CH₃ diễn ra như sau

C₆H₅CH₂COOCH₂CH₃ + H₂O → C₆H₅CH₂COOH + C₂H₅OH

Ancol sinh ra sau phản ứng là C2H5OH

Câu hỏi liên quan

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns¹.

B. ns².

C. ns²np¹.

D. (n-1)d¹ns².

Đáp án: A. ns¹.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là ns¹.

2. Thủy phân este CH3COOCH2CH3 trong môi trường axit tạo ra axit có công thức là

A. C₂H₅OH.

B. CH₃COOH.

C. C₃H₅COOH.

D. CH₃CH₂COOH.

Đáp án: B. CH₃COOH.

Xem giải thích đáp án câu 2: Thủy phân este CH3COOCH2CH3  tạo ra axit gì

3. Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là

A. etyl propionat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. etyl axetat.

Đáp án: D. etyl axetat.

Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic, tên gọi của X là etyl axetat.

Xem giải thích đáp án câu 3: Thuỷ phân este X có công thức C4H8O2 thu được ancol etylic

Trên đây đáp án cho câu hỏi Thủy phân este C6H5CH2COOCH2CH3 thu được ancol có công thức là gì và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM