Thương vợ

Thương vợ
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Trần Tế Xương (1870 – 1907)
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ nằm trong những sáng tác của Tú Xương về bà Tú - là một trong những bài thơ hay và cảm động nhất của tác giả viết về bà. Qua bài thơ, Trần Tế Xương bày tỏ sự tri ân, lòng trân trọng cũng như tình yêu thương và thái độ ăn năn của ông dành cho sự vất vả, hi sinh của vợ.

Nội dung bài thơ Thương vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!
 

Xem thêm

 

Sơ đồ tư duy Thương vợ - Tú Xương

Sơ đồ tư duy Thương vợ - Tú Xương

Xem ngay tài liệu sơ đồ tư duy Thương vợ của Trần Tế Xương bao gồm những kiến thức cơ bản cần nắm cùng tổng hợp các sơ đồ tư duy về bài Thương vợ.