Soạn bài Trả bài văn tả cảnh - Tiếng Việt lớp 5

Hướng dẫn soạn bài trang 158 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập 2 - Trả bài văn tả cảnh (Tuần 34).

Câu 1. Tự đánh giá bài làm của em

a) Phần thân bài tả cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?

b) Chỉ ra các đoạn và ý của từng đoạn.

c) Chỉ ra những câu chuyển đoạn.

d) Trong bài có bao nhiêu câu văn hay :

- Câu văn có hình ảnh.

- Câu văn bộc lộ cảm xúc của người viết.

e) Trong bài có bao nhiêu lỗi:

- Lỗi chính tả

- Lỗi dùng từ

- Lỗi đặt câu 

Câu 2​​​​​​​. Chữa bài

- Tham gia chữa lỗi chung.

- Tự chữa lỗi trong bài làm của em.

- Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

Câu 3​​​​​​​. Học tập những đoạn văn, bài văn hay

- Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

- Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

Câu 4​​​​​​​. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài Trả bài văn tả cảnh - Tiếng Việt lớp 5 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Yêu cầu giải đề