Mục lục bài học
Soạn Văn 10

Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn soạn bài Lập kế hoạch cá nhân, trả lời câu hỏi trang 152 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1.

     Xem ngay bài soạn Lập kế hoạch cá nhân chi tiết nhất do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt hơn, dễ dàng nắm được cách lập kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen và rèn kĩ năng lập kế hoạch cá nhân cho mọi việc trong cuộc sống.

A- Kiến thức cơ bản cần nắm vững

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

- Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

- Lập kế hoạch cá nhân là một trong những kỹ năng rất cần thiết, nó giúp chúng ta hoạch định, lên lịch các công việc cụ thể sắp tới cần phải làm gì, phân phối thời gian hợp lí để tránh bị động hoặc bỏ quên, bỏ sót các công việc cần làm.

- Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học, chủ động, bảo đảm cho công việc được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả.

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

- Trước khi tiến hành lập kế hoạch cá nhân, cần xác định rõ một số yêu cầu sau:

+ Cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

+ Cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung cách thức và thời gian tiến hành để hoàn thành công việc.

+ Lời văn diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện dưới dạng các đề mục lớn nhỏ, có đánh số hoặc nếu cần thiết, thống kê vào bản.

- Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có hai phần.

+ Phần 1: Nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết

+ Phần 2: Nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.

- Lưu ý:

+ Khi lập kế hoạch cá nhân cần trình bày nội dung trong kế hoạch đó, nó được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.

+ Tổ chức vấn đề theo một thứ tự ưu tiên việc quan trọng cần giải quyết trước tiên

+ Cần trình bày một cách khoa học và hợp lý.

+ Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

B- Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Lập kế hoạch cá nhân (Luyện tập - SGK trang 153, 154)

Câu 1. Văn bản có phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao?

Trả lời:

Đây là thời gian biểu chứ chưa phải bản kế hoạch cá nhân, vì chưa có phần tiêu đề. Phần nội dung chỉ mới nêu những công việc cần làm ứng với các mốc thời gian, chưa có phương hướng, địa điểm cũng như chưa dự kiến kết qủa cần đạt được.

- Nội dung cần phải bổ sung.

Câu 2Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch còn sơ sài, anh (chị) trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó.

Trả lời:

   Bản kế hoạch còn quá sơ sài. Chưa ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung công việc. Có thể tham khảo bản kế hoạch như sau:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

- Chi đoàn: ..................

- Trường: ..................

- Năm học: ..................

- Người lập kế hoạch:....

- Chức vụ: .....

- Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 22/10/2017

- Địa điểm: Phòng học của lớp

- Nội dung công việc:

TT

Tên công việc

Yêu cầu cần đạt

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Viết dự thảo báo cáo

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

20/10

Nhớ rút ra bài học kinh nghiệm

2

Họp ban tổ chức

Phân công chuẩn bi

21/10

 

3

Đại hội trù bị

Bầu BCH mối và thông báo báo cáo

22/10

 

4

Xin ý kiến Đoàn trường

Về phương hưống hoạt động

23/10

 

5

Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp

Về phương hướng hoạt động

23/10

 

6

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tô chức

Phân công chính thức công việc

24/10

Chú ý giấy mời

7

Tiến hành đại hôi

 

25/10

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

BT chi đoàn

Câu 3. Anh (chị) hãy giúp bạn trình bày kế hoạch cá nhân của mình.

Trả lời:

   Có thể lập kế hoạch giúp bạn theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC

- Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy

- Nội dung công việc:

- Ghi tên đăng kí dự khóa học: Sáng thứ 2, ngày 13/4/2018

- Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa

THỜI GIAN BIỂU

 

Sáng (7h - 11h00)

Trưa

11h - 13h00

Chiều

13h - 17h00

Tối

17h - 21h00

Thứ 2

Học chính khóa

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Thực hành tin học

Thứ 3

Học chính khóa

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 4

Học chính khóa

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin học

Thứ 5

Học chính khóa

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 6

Học chính khóa

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Tự học bài chính khóa

Thứ 7

Học chính khóa

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin hoc

Chủ

Nhật

Học thêm tiếng Anh

Nghỉ

 

Thực hành tin học

-/-

---TỔNG KẾT---

  • Lập kế hoạch cá nhân là một trong những kỹ năng rất cần thiết, nó giúp chúng ta hoạch định, lên lịch các công việc cụ thể sắp tới cần phải làm gì.
  • Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có hai phần. Phần I nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết (nếu làm kế hoạch cho riêng mình thì không có phần này). Phần II nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Lập kế hoạch cá nhân để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu