Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 20/07/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn bài Lập kế hoạch cá nhân giúp em nắm vững kiến thức và trả lời câu hỏi bài tập trang 152 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1.

Bạn đang tìm tài liệu soạn bài Lập kế hoạch cá nhân ? Không thể bỏ qua bài soạn chi tiết do Học Tốt biên soạn giúp em dễ dàng nắm được cách lập kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen và rèn kĩ năng lập kế hoạch cá nhân cho mọi việc trong cuộc sống.

Với những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi sách giáo khoa dưới đây các em không chỉ soạn bài tốt mà còn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học này.

Cùng tham khảo...

Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân ngắn nhất

Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân ngắn gọn nhất

Gợi ý trả lời các câu hỏi luyện tập soạn văn bài Lập kế hoạch cá nhân trang 153, 154 SGK Ngữ văn 10 tập 1.

Câu 1 trang 153 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Văn bản sau đây có phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao?

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy.
6 giờ - 6 giờ 30: Tập thể dục, vệ sinh cá nhân.
6 giờ 30 – 7 giờ: Ăn sáng, sắp xếp sách vở.
7 giờ - 11 giờ: Đi học.

Trưa

11 giờ 30 – 12 giờ : Ăn trưa.
12 giờ - 12 giờ 30: Nghỉ trưa.

Chiều

14 giờ - 17 giờ: Học bài.
17 giờ – 18 giờ: Chơi thể thao.
18 giờ – 18 giờ 30: Ăn tối.

Tối

18 giờ - 19 giờ 30 : Xem vô tuyến.
19 giờ 30 – 22 giờ 30: Học bài.
22 giờ 30 - 23 giờ: Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ.

Trả lời:

Đây là bản thời gian biểu, chưa phải kế hoạch cá nhân vì:

- thiếu phần tiêu đề

- Nội dung chỉ có công việc và mốc thời gian, chưa có phương hướng, địa điểm, dự kiến kết quả cần đạt.

Câu 2 trang 153 SGK Ngữ văn 10 tập 1

 Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch còn sơ sài, anh (chị) trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó.

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư Chi đoàn.

Nội dung công việc:

- Viết dự thảo báo cáo, dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội. 
- Thông qua báo cáo với Đoàn trường và xin ý kiến của cô chủ nhiệm.
- Tổ chức họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội.

Thời gian: Hoàn thành trước khi đại hội.

Trả lời:

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian, địa điểm còn chung chung.

Có thể hoàn thiện bản kế hoạch này cho bạn theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn:…

Trường:…

Năm học:….

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc

1. Viết dự thảo báo cáo

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành

TT

Tên công việc

Yêu cầu cần đạt

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Viết dự thảo báo cáo

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

20/10

Nhớ rút ra bài học kinh nghiệm

2

Họp ban tổ chức

Phân công chuẩn bị

21/10

3

Đại hội trù bị

Bầu BCH mới và thông báo báo cáo

22/10

4

Xin ý kiến Đoàn trường

Về phương hướng hoạt động

23/10

5

Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp

Về phương hướng hoạt động

23/10

6

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tô chức

Phân công chính thức công việc

24/10

Chú ý giấy mời

7

Tiến hành đại hôi

25/10

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian hoàn thành

- Hoàn thành trước ngày 22/10 trước khi đại hội.

Người lập kế hoạch

BT chi đoàn

Câu 3 trang 154 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Một bạn trong lớp muốn tham gia khóa đào tạo tin học do nhà trường tổ chức.

Sơ bộ các công việc được dự kiến như sau:

- Ghi tên đăng kí dự khóa học

- Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa.

- Thuê hoặc nhờ máy vi tính để luyện tập thêm.

Anh (chị) hãy giúp bạn trình bày kế hoạch cá nhân của mình.

Gợi ý:

Kế hoạch tham gia khóa đào tạo tin học

Họ tên: ….

Nội dung công việc:

- Ghi tên đăng kí dự khóa học (đăng kí với người phụ trách, người quản lí lớp)

- Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để học việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa (kiểm tra lịch học để phù hợp với bản thân, không trùng với thời gian chính khóa)

- Thuê máy vi tính để luyện tập thêm (thuê gần nhà, thuận tiện cho việc tập luyện)

Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân chi tiết

Gợi ý trả lời các câu hỏi luyện tập soạn Lập kế hoạch cá nhân chi tiết trang 153, 154 SGK Ngữ văn 10 tập 1.

Bài 1 trang 153 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Văn bản sau đây có phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh không? Vì sao?

Sáng

6 giờ: Ngủ dậy.
6 giờ - 6 giờ 30: Tập thể dục, vệ sinh cá nhân.
6 giờ 30 – 7 giờ: Ăn sáng, sắp xếp sách vở.
7 giờ - 11 giờ: Đi học.

Trưa

11 giờ 30 – 12 giờ : Ăn trưa.
12 giờ - 12 giờ 30: Nghỉ trưa.

Chiều

14 giờ - 17 giờ: Học bài.
17 giờ – 18 giờ: Chơi thể thao.
18 giờ – 18 giờ 30: Ăn tối.

Tối

18 giờ - 19 giờ 30 : Xem vô tuyến.
19 giờ 30 – 22 giờ 30: Học bài.
22 giờ 30 - 23 giờ: Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ.

Trả lời:

Văn bản trên là thời gian biểu chứ chưa phải bản kế hoạch cá nhân, vì chưa có phần tiêu đề. Phần nội dung chỉ mới nêu những công việc cần làm ứng với các mốc thời gian, chưa có phương hướng, địa điểm cũng như chưa dự kiến kết quả cần đạt được. Nội dung cần phải bổ sung.

Bài 2 trang 153 SGK Ngữ văn 10 tập 1

 Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch còn sơ sài, anh (chị) trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó.

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư Chi đoàn.

Nội dung công việc:

- Viết dự thảo báo cáo, dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội. 
- Thông qua báo cáo với Đoàn trường và xin ý kiến của cô chủ nhiệm.
- Tổ chức họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội.

Thời gian: Hoàn thành trước khi đại hội.

Trả lời:

Bản kế hoạch còn quá sơ sài. Chưa ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung công việc. Có thể tham khảo bản kế hoạch như sau:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

- Chi đoàn: ..................

- Trường: ..................

- Năm học: ..................

- Người lập kế hoạch:....

- Chức vụ: .....

- Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 22/10/2017

- Địa điểm: Phòng học của lớp

- Nội dung công việc:

TT

Tên công việc

Yêu cầu cần đạt

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Viết dự thảo báo cáo

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

20/10

Nhớ rút ra bài học kinh nghiệm

2

Họp ban tổ chức

Phân công chuẩn bi

21/10

3

Đại hội trù bị

Bầu BCH mối và thông báo báo cáo

22/10

4

Xin ý kiến Đoàn trường

Về phương hưống hoạt động

23/10

5

Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp

Về phương hướng hoạt động

23/10

6

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tô chức

Phân công chính thức công việc

24/10

Chú ý giấy mời

7

Tiến hành đại hôi

25/10

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

BT chi đoàn

Bài 3 trang 154 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Một bạn trong lớp muốn tham gia khóa đào tạo tin học do nhà trường tổ chức.

Sơ bộ các công việc được dự kiến như sau:

- Ghi tên đăng kí dự khóa học

- Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa.

- Thuê hoặc nhờ máy vi tính để luyện tập thêm.

Anh (chị) hãy giúp bạn trình bày kế hoạch cá nhân của mình.

Gợi ý:

Có thể lập kế hoạch giúp bạn theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC

- Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy

- Nội dung công việc:

+ Ghi tên đăng kí dự khóa học: Sáng thứ 2, ngày 13/4/2018

+ Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa

THỜI GIAN BIỂU

Sáng (7h - 11h00)

Trưa

11h - 13h00

Chiều

13h - 17h00

Tối

17h - 21h00

Thứ 2

Học chính khóa

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Thực hành tin học

Thứ 3

Học chính khóa

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 4

Học chính khóa

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin học

Thứ 5

Học chính khóa

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 6

Học chính khóa

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Tự học bài chính khóa

Thứ 7

Học chính khóa

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin hoc

Chủ

Nhật

Học thêm tiếng Anh

Nghỉ

Thực hành tin học

Kiến thức cơ bản cần nắm vững

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

- Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

- Lập kế hoạch cá nhân là một trong những kỹ năng rất cần thiết, nó giúp chúng ta hoạch định, lên lịch các công việc cụ thể sắp tới cần phải làm gì, phân phối thời gian hợp lí để tránh bị động hoặc bỏ quên, bỏ sót các công việc cần làm.

- Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học, chủ động, bảo đảm cho công việc được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả.

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

- Trước khi tiến hành lập kế hoạch cá nhân, cần xác định rõ một số yêu cầu sau:

+ Cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

+ Cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung cách thức và thời gian tiến hành để hoàn thành công việc.

+ Lời văn diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện dưới dạng các đề mục lớn nhỏ, có đánh số hoặc nếu cần thiết, thống kê vào bản.

- Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có hai phần.

+ Phần 1: Nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết

+ Phần 2: Nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.

- Lưu ý:

+ Khi lập kế hoạch cá nhân cần trình bày nội dung trong kế hoạch đó, nó được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.

+ Tổ chức vấn đề theo một thứ tự ưu tiên việc quan trọng cần giải quyết trước tiên

+ Cần trình bày một cách khoa học và hợp lý.

+ Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

Tổng kết

  • Lập kế hoạch cá nhân là một trong những kỹ năng rất cần thiết, nó giúp chúng ta hoạch định, lên lịch các công việc cụ thể sắp tới cần phải làm gì.
  • Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân thường có hai phần. Phần I nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết (nếu làm kế hoạch cho riêng mình thì không có phần này). Phần II nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

//Trên đây là nội dung chi tiết bài soạn Lập kế hoạch cá nhân do Học Tốt biên soạn. Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 10 bài Lập kế hoạch cá nhân này sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Chúc các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài Lập kế hoạch cá nhân một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM