Bài 2 trang 153 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 153 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Lập kế hoạch cá nhân ngữ văn 10.

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 153 sách giáo khoa Ngữ văn 10 phần Luyện tập soạn bài Lập kế hoạch cá nhân chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bàiSau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một Bí thư Chi đoàn. Bản kế hoạch còn sơ sài, anh (chị) trao đổi để hoàn thiện bản kế hoạch đó.

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư Chi đoàn.

Nội dung công việc:

- Viết dự thảo báo cáo, dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội. 

- Thông qua báo cáo với Đoàn trường và xin ý kiến của cô chủ nhiệm. 

- Tổ chức họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội.

Thời gian: Hoàn thành trước khi đại hội.

Trả lời bài 2 trang 153 SGK văn 10 tập 1

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian, địa điểm còn chung chung.

Có thể hoàn thiện bản kế hoạch này cho bạn theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn:…

Trường:…

Năm học:….

Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu - Bí thư chi đoàn

I. Nội dung công việc

1. Viết dự thảo báo cáo

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành

TT

Tên công việc

Yêu cầu cần đạt

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Viết dự thảo báo cáo

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

20/10

Nhớ rút ra bài học kinh nghiệm

2

Họp ban tổ chức

Phân công chuẩn bị

21/10

3

Đại hội trù bị

Bầu BCH mới và thông báo báo cáo

22/10

4

Xin ý kiến Đoàn trường

Về phương hướng hoạt động

23/10

5

Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp

Về phương hướng hoạt động

23/10

6

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tô chức

Phân công chính thức công việc

24/10

Chú ý giấy mời

7

Tiến hành đại hôi

25/10

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian hoàn thành

- Hoàn thành trước ngày 22/10 trước khi đại hội.

Người lập kế hoạch

BT chi đoàn

Tham khảo: Hướng dẫn soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

-/-

Trên đây là một số cách trả lời bài 2 trang 153 SGK ngữ văn 10 tập 1 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em chuẩn bị bài và soạn bài Lập kế hoạch cá nhân tốt hơn trước khi đến lớp.

Chúc các em học tốt !

Tâm Phương (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X