Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 09/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 67 với chủ đề Changing roles in society Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya..

Ôn lại: Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk anh 9 trước khi vào phần mới!

Skills 2 Unit 11 sgk Tiếng anh 9

1. Look at the maps. Where is Kenya located? ... (Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)

Kenya is in the east of Africa.

2. Listen to the description of some changes in the roles of .... (Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1.T2.T3.T4.F5.F

Hướng dẫn dịch

1. Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ.

2. Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính.

3. Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng.

4. Khoảng 1/3 phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995.

5. Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ.

3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information. (Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. 65%2.47%3. 30%4. 22%5. 36%6. 48%

4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will .... (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể.)

Gợi ý

Teenager;s roles in the future:

1. be more responsibility to society

2. take care of themselves

3. learn and prepare themselves for the future when they will be the ones in charge

5. Choose one of your group's ideas, and write a short ... (Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó.)

In your writing, you should include:

-what the change is

- why you think the change will happen

- what this change will mean for society

Hướng dẫn viết

It is likely that teenagers in the future will be more in charge of their studies. There are at least two reasons for this. Firstly, there is the rise of the internet, which provides teenagers with various reliable sources of information. It also allows teenagers to develop a large social network with their peers. They can therefore self-search, exchange, and discuss information in order to plan their studies. Secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent. Decision-making will become a larger part of their lives. Teens will make decisions concerning their own lives, instead of being told what to do and how to do it. In short, these are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies.

----------

» Theo dõi và tham khảo cách làm phần Looking back Unit 11 trang 68 sgk anh 9 hoặc các bài tập sgk Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM