Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 08/01/2019 - Cập nhật: 31/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 64 với chủ đề Changing roles in society đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn..

Xem lại: A Closer Look 2 Unit 11 trang 62 sgk anh 9

Communication Unit 11 sgk Tiếng anh 9

1a. Work in groups. Read the introduction to .... (Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn.)

b. Read the predictions which have been posted and .... (Đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống của bạn không.)

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9
Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn dịch

HÃY THỬ TƯỞNG TƯỢNG!

Đây là diễn đàn được lập ra bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Các học sinh đã được hỏi suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là những bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

  • Bài viết 22

Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được tổ chức trong những lớp học truyền thống cũng như ở những nơi như nhà hàng thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học cách để hoạt động kinh doanh, hoặc trong viện dưỡng lão nơi họ sẽ học cách chăm sóc người khác. Tóm lại, học tập sẽ trở nên thiết thực hơn.

Lan, lớp 6A

  • Bài viết 51

Tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn đi học vào những ngày nhất định và những bài nhất định. Việc điểm danh tham gia trên lớp không còn được dùng nữa. Học sinh có thẻ ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến, hoặc nghiên cứu chủ đề từ nguồn đáng tin cậy khác. Học sẽ mang tính tự giác hơn và vì vậy hiệu quả hơn.

Hương, lớp 9B

  • Bài viết 76

Trường học sẽ không còn chỉ là nơi đánh giá quyết định hoặc là học sinh được phép vào đại học hay không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá này thông qua những hoạt động mà học sinh thể hiện bên ngoài lớp học.

Hùng, lớp 9D

  • Bài viết 101

Các trường học sẽ có trách nhiệm hơn đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa giáo trình và các hoạt động. Làm như vậy, họ sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và giúp giữ gìn an ninh xã hội.

Nguyên, lớp 8G

2. Work in groups. Look at the coloured words/ phrases in the posts. .... (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những từ/ cụm từ được tô màu trong những bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm ra ý nghĩa từ ngữ cảnh)

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. real; practical.

2. focussed on a particular person; customised

3. a person who judges another person's performance.

4. reacting quickly and positively; showing interest in something.

5. making the necessary changes to something to make it fit a person or situation.

3. Which response (1-4) is the most relevant to each ... (Phản hồi nào từ 1 - 4 liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1 b.)

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

Post 22: 4.

Post 51: 3.

Post 76: 1.

Post 101: 2.

4. Discuss in groups. Support your answers with specific reasons and examples. (Thảo luận theo nhóm. Bổ sung câu trả lời với những lý do và ví dụ cụ thể.)

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn giải

Which change in the roles of schools in the Just imagine! forum ...

1. Are you most interested in?

⇒ I’m most interested in the change that the school will be like a small city because students can learn theoretical as well as practical knowledge.

2. Do you find most unlikely to happen?

⇒ The change I find most unlikely to happen is that the school will no longer be the only evaluator to decide whether a student is allowed to enter university because it is difficult to find another valid alternative for it.

3. Are you sure will be coming soon?

⇒ The change that school’s curriculum will be tailored constantly will be coming soon since knowledge for students needs to be up-to-dated so that they can relate to themselves more.

4. Will involve the participation of the whole society?

⇒ The change that self-study will be valued need the participation of the whole society, from school to family and friends of each student.

-----------

» Theo dõi và tham khảo cách làm phần Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk anh 9 hoặc các bài tập sgk Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM