Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 09/01/2019 - Cập nhật: 20/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 65 với chủ đề Changing roles in society đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng

Xem lại: Communication Unit 11 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 11 sgk Tiếng anh 9

1. Discuss in groups. (Thảo luận theo nhóm)

1. What changes in society will we see in ten years time?

⇒ Maybe the quality of education will be improved more and more.

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

⇒ The roles of men and women in society will be equal; women can do jobs that are once considered as only for men.

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

⇒ It will increase the gender equality in the society.

2a. Read the passage and match the undered words/phrases .... (Đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng.)

Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

Hướng dẫn dịch

Những nước đang phát triển đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xã hội của họ, và không nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi thú vị nhất là ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào giáo dục và tuyển dụng. Ngày càng nhiều phụ nữ ở những nước này học đại học, có học vị cao hơn và ra ngoài đi làm. Họ không còn hài lòng với việc chỉ ở nhà và làm nội trợ. Sự thay đổi đáng kể này sẽ ảnh hưởng lớn đến bức tranh kinh tế- xã hội ở những nước này.

Với ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc gánh nặng trụ cột tài chính trong gia đình của đàn ông sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, cùng với điều này họ sẽ không còn giữ uy quyền tuyệt đối, người duy nhất đưa ra quyết định và sẽ học cách chia sẻ việc nhà. Những thay đổi này chắc chắn sẽ có lợi cho những đứa trẻ. Chúng sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn từ các bố. Chúng sẽ học được tính tự lập vì cả bố và mẹ đều cùng làm việc.

Ngành dịch vụ vì vậy sẽ là lĩnh vực đầu tiên bị thách thức. Sẽ có nhu cầu lớn hơn cho dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, làm việc nhà và các hoạt động sau giờ học và gia sư. Giáo dục cao hơn và tiền chi tiêu nhiều hơn người ta yêu cầu chất lượng dịch vụ tốt hơn và tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn. Vì vậy, sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước.

b. Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

⇒ The ever increasing involvement of women in education and employment.

2. What will be affected by this change?

⇒ The socio-economic picture of these countries.

3. How will the roles of the males in families change?

⇒ Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.

4. What will the children learn when their mothers go out to work?

⇒ They will learn to be more independent.

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

⇒ The service sector.

6. How will the countries' economies benefit from this change?

⇒ It will develop.

3a. Here are some predictions about the changing roles .... (Đây là những dự đoán về sự thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong tương lai. Đánh dấu (V) với ý kiến bạn đồng ý.)

Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

2. It will be normal for women to ask men to marry them.(V)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

4. Half of primary school teaching staff will be male.

5. There will be more female politicians.(V)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a .... (Làm việc theo nhóm. Chia sẻ dự đoán mà bạn đồng ý ở 3a trong nhóm. Thảo luận nếu bạn đồng ý với lựa chọn của thành viên trong nhóm. Đưa ra lý do ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

Gợi ý:

A: I agree that more men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

B: Impossible! Men will always be the breadwinner of the family; they rarely stay at home.

A: It is an old-fashioned opinion. In the future, not only men but also women can be the breadwinner. Therefore, it is not strange for a man to stay at home.

4. With more women having well-jobs, what changes will we see .... (Với ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm tốt, những thay đổi nào về dịch vụ chúng ta sẽ nhìn thấy? Liệt kê danh sách và trình bày trước lớp.)

Gợi ý

- Supermarkets will sell more convenient foods.

- There will be more beauty salons.

- Tutoring centres will grow.

-----------

» Tham khảo thêm đáp án phần Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk anh 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Tiếng anh 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM