Quê hương

Quê hương
Năm sáng tác:1939
Tác giả:Tế Hanh
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ viết khi Tế Hanh đang học tại Huế trong nỗi nhớ quê hương - một làng chài ven biển tha thiết. Bài thơ được rút trong tập Nghẹn ngào (1939) và sau đó được in trong tập Hoa niên (1945)
Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh

Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh

Cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh - Hướng dẫn làm bài và 5 bài văn mẫu hay cảm nhận bài thơ Quê hương, cảm nhận tình yêu quê hương, nỗi lòng tha thiết của người con xa quê.