Quan sát quá trình hình thành giao tử ở Hình 19.7 và cho biết

Xuất bản: 24/01/2023 - Tác giả:

Hãy quan sát quá trình hình thành giao tử ở Hình 19.7 và cho biết ý nghĩa của quá trình giảm phân. Trả lời câu hỏi 10 trang 94 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 10 trang 94 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Quá trình phân bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 10 trang 94 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Hãy quan sát quá trình hình thành giao tử ở Hình 19.7 và cho biết ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Hình 19.7 trang 94 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ý nghĩa của quá trình giảm phân:

- Giảm phân tạo giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài, qua thụ tinh, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài được khôi phục và cùng với nguyên phân góp phần duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài.

- Sự trao đổi đoạn và sự phân li độc lập của các nhiễm sắc thể trong kì sau giảm phân I trong giảm phân tạo nên rất nhiều loại giao tử. Qua thụ tinh, sự kết hợp của các loại giao tử tạo nên nhiều tổ hợp gen mới, hình thành nên sự đa dạng di truyền của loài.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 10 trang 94: "...cho biết ý nghĩa của quá trình giảm phân" thuộc nội dung soạn bài Quá trình phân bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM