Trong các kì phân bào giảm phân, nhiễm sắc thể, thoi phân bào

Xuất bản: 24/01/2023 - Tác giả:

Trong các kì phân bào giảm phân, nhiễm sắc thể, thoi phân bào và màng nhân có sự thay đổi như thế nào? Trả lời câu hỏi 9 trang 93 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 93 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Quá trình phân bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 9 trang 93 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Trong các kì của nguyên phân, nhiễm sắc thể, thoi phân bào và màng nhân có sự thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Sự thay đổi nhiễm sắc thể, thoi phân bào và màng nhân trong các kì của giảm phân:

Giảm phân 1Nhiễm sắc thểThoi phân bàoMàng nhân
Kì trung gian- Nhiễm sắc thể nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép.- Trung thể tự nhân đôi.- Vẫn xuất hiện.
Kì đầu I- Nhiễm sắc thể kép dần co xoắn, tiếp hợp và có thể có trao đổi chéo.- Thoi phân bào hình thành.- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
Kì giữa I

- Nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại có hình dạng đặc trưng.

- Nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Thoi phân bào đính vào nhiễm sắc thể tại tâm động.

- Màng nhân và nhân con tiêu biến.

Kì sau I- Cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng tách thành hai nhiễm sắc thể kép, phân li về hai cực của tế bào.- Thoi phân bào kéo về hai cực tế bào.- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
Kì cuối I- Nhiễm sắc thể kép dãn xoắn.- Thoi phân bào tiêu biến.- Màng nhân và nhân con xuất hiện.
Giảm phân 2Kì trung gian- Nhiễm sắc thể kép không nhân đôi, bắt đầu co xoắn.- Trung thể tự nhân đôi.- Vẫn xuất hiện.
Kì đầu II- Nhiễm sắc thể kép dần co xoắn.- Trung thể hình thành thoi phân bào.- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
Kì giữa II- Nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.- Thoi phân bào đính vào nhiễm sắc thể tại tâm động.- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
Kì sau II- Nhiễm sắc thể kép tách nhau ở tâm động tạo thành hai nhiễm sắc thể đơn phân li về hai cực của tế bào.- Thoi phân bào kéo về hai cực tế bào.- Màng nhân và nhân con tiêu biến.
Kì cuối II- Nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn.- Thoi phân bào tiêu biến.- Màng nhân và nhân con xuất hiện.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 9 trang 93: "Trong các kì của nguyên phân, nhiễm sắc thể, thoi phân bào và màng nhân có sự thay đổi như thế nào?" thuộc nội dung soạn bài Quá trình phân bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM