Lập bảng so sánh số lượng nhiễm sắc thể trong các giai đoạn

Xuất bản: 24/01/2023 - Tác giả:

Lập bảng so sánh số lượng nhiễm sắc thể trong các giai đoạn khác nhau của quá trình nguyên phân và giảm phân. Trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 94 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 94 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Quá trình phân bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi luyện tập 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Lập bảng so sánh số lượng nhiễm sắc thể trong các giai đoạn khác nhau của quá trình nguyên phân và giảm phân.

Trả lời:

Gọi bộ nhiễm sắc thể trong tế bào là 2n → Số lượng nhiễm sắc thể trong các giai đoạn khác nhau của quá trình nguyên phân và giảm phân:

Nguyên phânGiảm phân
Giảm phân IGiảm phân II
Kì đầu2n kép
Kì giữa2n kép
Kì sau4n đơn
Kì cuối2n đơn

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 94: "Lập bảng so sánh số lượng nhiễm sắc thể trong các giai đoạn khác nhau của quá trình nguyên phân và giảm phân" thuộc nội dung soạn bài Quá trình phân bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM