Project Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 27/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 2 trang 25 với chủ đề City life - Đời sống thành thị luyện tập kỹ năng đọc, hiểu đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

Ôn lại những phần bài tập trong Unit 2 - City Life - sgk Anh 9 đã học

Giải Project Unit 2 sgk Tiếng anh 9

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, ... (Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa.)

Project Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

A. QUIET PLEASE

Exam in progress

Group 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

B. ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Town Hall every evening

Ring Dylan on 42564039

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, ... (Xóa bỏ những từ không cần thiết trong các thông báo này và thực hiện các thay đổi ở chỗ thích hợp.)

Project Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

VENDING MACHINE

No soup

Tea and coffee, 10p and 50p coins only

No more canned drinks

Machine will be repair soon

3. In 20-30 words, write a notice for one of the following situations. (Với 20 đến 30 từ, viết một thông báo cho một trong những tình huống bên dưới.)

Gợi ý:

1.

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE

Monday Nov 10th in town hall

All teenage girls are welcome

For futher detail, ring Trang - 098456789

2.

ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sun 29th Oct in Hanoi

Ngoc Son Temple - Hoan Kiem Lake – Ancient town – Dong Xuan market – One-pillar Pagoda – Temple of Literature

For more information, call hotline: 1900-232323 (Mr. X)

--------------

» Tham khảo thêm đáp án Looking back Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Tiếng anh lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM