Skills 2 Unit 2 trang 23 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 27/11/2018 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 2 trang 23 với chủ đề City life - Đời sống thành thị luyện tập kỹ năng nghe và hiểu sau đó hoàn thành đoạn hội thoại..

Xem lại: Skills 1 Unit 2 trang 22 sgk anh 9

Giải Skills 2 Unit 2 sgk Tiếng anh 9

1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks? (Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)

Skills 2 Unit 1 trang 23 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn dịch

- phát triển đô thị

- tiếng ồn

- chi phí sinh hoạt cao

- tắc đường

- ô nhiễm không khí

- thời tiết xấu

- tội phạm

- quá tải

2. Listen and write the missing word in each gap. (Nghe và viết những từ còn thiếu.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 1 trang 23 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. cities2. office3. traffic4. roads

Hướng dẫn dịch

1. "Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu - còn ở đây chúng tôi gặp pahri ùn tắc giao thông".

2. Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.

3. Vào buổi tối giao thông rất tệ.

4. Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.

3. Listen again and choose the correct answer. (Nghe lại và chọn đáp án đúng.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 1 trang 23 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. C2. A3. A4. B5. B

Nội dung bài nghe

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

"Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather - here we have traffic jams," she says. Before going to the office, she has to take her children to school - so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn't move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren't enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don't cover all parts of the city.

Hướng dẫn dịch

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

"Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ - ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông", cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường - vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

4. Read the paragraph and complete the outline below (Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau)

Skills 2 Unit 1 trang 23 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

Outline

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks

Problem 1: There is the problem of traffic jams and traffic accidents.

Problem 2: Air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment.

Problem 3: The city is noisy.

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents

Tạm dịch

Sống trong thành phố có một số nhược điểm. Thứ nhất, có vấn đề ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Sự gia tăng dân số và số lượng xe ngày càng tăng đã gây ra nhiều tai nạn xảy ra hàng ngày. Thứ hai, ô nhiễm không khí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người, và nó cũng có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Ngày càng có nhiều người ở thành phố phải chịu đựng những vấn đề về hô hấp. Thứ ba, thành phố ồn ào, thậm chí vào ban đêm. Ô nhiễm tiếng ồn do giao thông và từ các công trình xây dựng. Tòa nhà luôn bị phá hủy và xây dựng lại. Những yếu tố này góp phần làm cho đời sống của người dân thành phố trở nên khó khăn hơn.

Dàn ý:

Câu chủ đề: Sống ở thành phố có một số nhược điểm

Vấn đề 1: ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông

Vấn đề 2: ô nhiễm không khí

Vấn đề 3: ô nhiễm tiếng ồn

Kết luận: Những yếu tố này làm cho cuộc sống thành phố trở nên khó khăn hơn cho người dân.

5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and ... (Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

  • Đoạn văn 1:

There are a lot of disadvantages of living in a big city, air pollution is among the most serious problems. Firstly, air pollution comes from the factories in the city. Big cities attract a lot of both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life.

  • Đoạn văn 2:

The high cost of living in big cities is one of the disadvantages when living here. Firstly, public services such as health service, postal service cost a lot. This is because the development of big cites is faster and faster, these big cities become big economic centers of country. Secondly, price of food in big city is also much higher than in other area. Vegetables and fruits, which are really cheap in the villages, cost a lot in the urban area. This makes it difficult for people to consume healthy food. In conclusion, it is not easy to live in a big city, especially for the poor and workers because they have to pay too much for public services while their salary is too low.

--------------

» Theo dõi và tham khảo hướng dẫn giải phần Looking back Unit 2 trang 25 sgk anh 9 hoặc cách làm các bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com


Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM