Ông đồ

Ông đồ
Năm sáng tác:1936
Tác giả:Vũ Đình Liên
Hoàn cảnh sáng tác:
Đầu thế kỉ XX, nền văn Hán học và chữ Nho ngày càng suy vi trong đời sống văn hóa Việt Nam, khi mà Tây học du nhập vào Việt Nam, có lẽ vì đó mà hình ảnh những ông đồ đã bị xã hội bỏ quên và dần vắng bóng. Vũ Đình Liên đã viết bài thơ Ông đồ thể hiện niềm ngậm ngùi, day dứt về cảnh cũ, người xưa.
Cảm nhận về bài thơ Ông đồ

Cảm nhận về bài thơ Ông đồ

[Văn mẫu 8] Nêu cảm nghĩ về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên để thấy được qua bài thơ là bao nhiêu tình cảm và nỗi nhớ tiếc của tác giả đối với người xưa gắn liền với truyền thống văn hóa