Ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu

Hướng dẫn giải bài toán Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu chi tiết các bước.

Sau đây Đọc tài liệu xin hướng dẫn các phụ huynh và các em giải bài toán ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi với các bước và sơ đồ bài toán như sau:

Giải bài toán ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi

Bước 1: Ông hơn cháu số tuổi là:

56 - 14 = 42 (tuổi)

Bước 2: Ta có sơ đồ sau

Ông:   |-----|-----|

Cháu: |-----|

Bước 3:

Số năm nữa để tuổi ông gấp đôi tuổi cháu là:

[42:(2-1)x2 ] - 56 = 28 năm.

Đáp án: Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi nên 28 năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu.

Trên đây là cách giải bài toán ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tuổi ông gấp đôi tuổi cháu" mong rằng tài liệu này hữu ích với quý vị phụ huynh và các em.

- Tổng hợp giải toán lớp 5 trong sách giáo khoa trọn bộ-

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM