Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phong Phú B năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phong Phú B năm 2020 có đáp án giúp các em thử sức và so sánh đối chiếu kết quả.

 Đề thi Toán lớp 5 giữa học kì 1 của trường Tiểu học Phong Phú B có đáp án chi tiết các câu hỏi thuộc các bài toán trong chương trình giữa kì 1 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi bao gồm các câu hỏi như sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 2020 - TH Phong Phú B

I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm)

Học sinh khoanh vào chữ cái trước kết quả trả lời đúng nhất của mỗi bài sau:

Câu 1: (0,5đ)

Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là:

A. 24108

B. 24,18

C. 241,8

D. 24,108

Câu 2: (0,5 đ)

a) Trong số thập phân 8,13, đâu là phần nguyên?

A. 1

B 8.

C. 3

D.13

Câu 3: (0,5 đ)

Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 65,00

B. 6,500

C. 0,65

D. 0,065

Câu 4 : (0,5 đ)

Trong các số sau, số nào mang giá trị bé nhất: 0,32: 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

A. 0,187

B. 0,197

C. 0,32

D. 0,4

Câu 5: (1 đ)

Giá trị của biểu thức: (20152 -  5000) : 2

A  16532

B. 17652

C. 13526

D. 116352

Câu 6. ( 1đ )  Đổi các đơn vị đo sau :

a. 7dm = ......... m

A. 70m

B. 0,07m

C. 0,7m

D. 7,0m

b. 400 dm2= ....... m2

A. 0,4m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D.400 m2

Câu 7: ( 1đ) Tìm X : X x 11 = 308

X  =  ?

A. 38

B. 21

C. 28

D. 80

Câu 8.(1 điểm)

Trung bình cộng của hai số là 278 , thêm vào 8 đơn vị thì sẽ được số mới đó là bao nhiêu ?.

A. 287

B. 268

C. 286

D.296

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu  9.(2điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng \(\dfrac{5}{3}\)chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó.

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

Câu 10 : (2 điểm ) : Hai kho thóc chứa 2880 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng \(\dfrac{3}{5}\) số thóc kho thứ hai.

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... ..........

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 2020

Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. B

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5.B

Câu 6.

a. C

b. C

Câu 7. C

Câu 8. C

Đáp án phần tự luận

Câu9: (2 điểm)

Diện tích : ? mét vuông

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

60 x = 36 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

60 x 36 = 2160 (m2)(0,5 điểm)

Đáp số: 2160 m2 (0,25 điểm)

Bài 10: (2 điểm)

Tóm tắt : (0,5 điểm)

Bài Giải

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8  (phần)

Số thóc kho thứ nhất là:  (0,25 điểm)

2880 : 8 x 3 = 1080 (kg thóc)(0,5 điểm)

Số thóc kho thứ hai là:  (0,25 điểm)

2880 - 1080 = 1800 (kg thóc) (0,5 điểm)

Đáp số: kho thứ nhất : 1080 kg thóc

Kho thứ hai: 1800 kg thóc

*Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm.

Hết

Trên đây là một mẫu đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 do Đọc tài liệu tổng hợp. Chúc các em ôn thi hiệu quả.

- Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đọc tài Liệu.

Cập nhật ngày 30/10/2020 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM