Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phước Đại B năm 2020

Xuất bản ngày 30/10/2020 - Tác giả:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phước Đại B năm 2020 có đáp án giúp các em thử sức và so sánh đối chiếu kết quả.

 Đề thi Toán lớp 5 giữa học kì 1 của trường Tiểu học Phước Đại B có đáp án chi tiết các câu hỏi thuộc các bài toán trong chương trình giữa kì 1 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi bao gồm các câu hỏi như sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 2020

PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI 

TRƯỜNG TH PHƯỚC ĐẠI B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Lớp 5B

Năm học: 2020-2021

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 12, 05 đọc là ......... ......... ......... .........

b) Số hai trăm linh ba phẩy mười lăm viết là ......... .........

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Số gồm 5 chục, 2 phần nghìn được viết là :

A 5,02

B. 5,002

C. 50,02

D. 50,002

Câu 3: Viết giá trị của chữ số 3 trong mỗi số có trong bảng sau:

Số5,37,203308,05
Giá trị của chữ số 3\(\dfrac{3}{10}\)

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Một hình vuông lớn được ghép bởi hai hình vuông và hai hình chữ nhật (như hình vẽ):

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phước Đại B năm 2020

a) Cạnh hình vuông lớn dài:

A. 2 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 14 cm

b) Diện tích hình vuông lớn là:

A 28 cm²

B. 63 cm²

C. 77 cm²

D. 81 cm²

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: Viết bảng đơn vị đo diện tích.

Câu 6:

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \(2\dfrac{4}{7} \,\,+\,\, \dfrac{2}{7}\)

b) \(4\dfrac{2}{3}\,\,.\,\,2\dfrac{1}{5}\)

Câu 7: Đổi các số đo sau cùng đơn vị rồi xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

58m²; 70m²; 10m²56dm²; 45,235m².

Câu 8: Hãy tóm tắt và giải bài toán sau:

Mua 5kg măng tươi hết 60.000 đồng. Nếu giá mỗi ki-lô-gam măng tươi giảm đi 2000 đồng thì với 60.000 đồng có thể mua được bao nhiêu ki-lô-gam măng tươi như thế?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 5 Tiểu học Phước Đại B năm 2020

Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1:

a) Số 12, 05 đọc là mười hai phẩy không năm.

b) Số hai trăm linh ba phẩy mười lăm viết là 203,15

Câu 2:

Số gồm 5 chục, 2 phần nghìn được viết là: D. 50,002 

Câu 3:

Viết giá trị của chữ số 3 trong mỗi số có trong bảng sau:
Số5,37,203308,05
Giá trị của chữ số 3\(\dfrac{3}{10}\)\(\dfrac{3}{1000}\)300

Câu 4:

a) Cạnh hình vuông lớn dài: C. 9 cm

b) Diện tích hình vuông lớn là: D. 81 cm²

Đáp án phần tự luận

Câu 5: Viết bảng đơn vị đo diện tích.

km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2.

Bảng đơn vị đo diện tích đề thi giữa học kì 1 môn toán 5

Câu 6:

a) \(2\dfrac{4}{7} \,\,+\,\, \dfrac{2}{7}\) = \(\dfrac{18}{7} \,\,+\,\, \dfrac{2}{7}\) = \(\dfrac{20}{7}\)

b) \(4\dfrac{2}{3}\,\,.\,\,2\dfrac{1}{5}\) = \(\dfrac{14}{3}\,\,.\,\,\dfrac{11}{5}\) = \(\dfrac{154}{15}\)

Câu 7:

10m²56dm² = 10,56

Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 10m²56dm²; 45,235m², 58m²; 70m².

Câu 8:

Tóm tắt

60 000 đồng :             5kg măng tươi

Nếu 1 kg măng giảm: 2 000 đồng

Thì 60 000 đồng:        …kg măng tươi?

Bài giải:

Mua 1 kg măng tươi hết số tiền là:

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Giá tiền của 1 kg măng tươi sau khi giảm là:

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Sau khi giảm giá với 60 000 đồng có thể mua được số măng tươi là:

60 000 : 10 000 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg.

Hết

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 ở trên do cô giáo Trần Thị Minh Lý - Tiểu học Phước Đại B ra đề. Chúc các em ôn thi hiệu quả.

- Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đọc tài Liệu.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM