Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 trường TH Trần Hưng Đạo năm 2019

Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 5 chi tiết của trường tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2019 vừa diễn ra đầu tháng vừa qua giúp các em đối chiếu

   Đề thi Toán lớp 5 giữa học kì 1 của trường TH Trần Hưng Đạo kèm đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình giữa kì 1 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi bao gồm 6 câu hỏi như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Trần Hưng Đạo

Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2019

Trường TH Trần Hưng Đạo 

Họ và tên:

Lớp : 5.

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN TOÁN

(Thời gian 40 phút - Không kể thời gian giao đề) 

Bài 1 (2đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu số 1: Hỗn số \(2\dfrac{19}{1000}\) viết thành số thập phân ta được:

a. 2,019 ; 

b. 2,19 ; 

c. 0,219 ; 

d. 2,190 

Câu số 2: Hai số có tổng bằng 2019, số lớn hơn số bé 9 đơn vị. Vậy số bé là:

a. 2010 ; 

b. 1014 ; 

c. 1005 ; 

d. 1015 

Câu số 3: Chuyển phân số \(\dfrac{23}{25}\) thành phân số thập phân có mẫu số bằng 100. Kết quả đúng là:

a. \(\dfrac{65}{100}\)

b. \(\dfrac{42}{100}\)

c. \(\dfrac{52}{100}\)

d. \(\dfrac{92}{100}\)

Câu số 4: Cho các phân số \(\dfrac{18}{11} ; \dfrac{25}{11} ; \dfrac{52}{11} ; \dfrac{21}{11}\). Phân số bé nhất là:

a. \(\dfrac{18}{11} \)

b. \(\dfrac{25}{11}\)

c. \(\dfrac{52}{11} \)

d. \(\dfrac{21}{11}\)

Bài 2 (2đ) :   Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 89dm = ............... m²;

b. 2 tạ 9kg = ............... tạ;

c. 8m 9dm  =  ............... m;

d. 1,9 ha = .................... m²

Bài 3 (1đ) : 

a. Viết số thập phân sau :

Hai đơn vị, một phần trăm và chín phần nghìn, viết là …………… …………… …………

b.  Ghi lại cách đọc số thập phân sau:

679,679 đọc là: ………… ………… ………… ……… ………
 
Bài 4 (2đ): Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: 

a. \(2\dfrac{3}{8} + 5\dfrac{1}{8}\)

b. \(2\dfrac{2}{5} - 1\dfrac{1}{4}\)

c. \(1\dfrac{1}{3} \times 2\dfrac{1}{2}\)

d. \(2\dfrac{3}{4} : 2\dfrac{1}{2}\)

Bài 5 (2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 420m , chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài.

a. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị là mét vuông, là héc ta? 

b. Người ta trồng rau xanh trên mảnh đất đó, cứ 100m² thu được 90kg rau.

Hỏi người ta thu được tất cả bao nhiêu tấn rau xanh trên mảnh đất đó? 

Bài 6 (1đ): Hai bạn quét xong một sân trường thì mất 30 phút. Hỏi muốn quét xong sân trường đó trong 10 phút thì cần cử thêm mấy bạn nữa?

Đáp án

 Bài 1 (2đ):

Câu số 1: a. 2,019 

Câu số 2: c. 1005 

Câu số 3: d. \(\dfrac{92}{100}\)

Câu số 4: a. \(\dfrac{18}{11}\)

Bài 2 (2đ):

a. 89dm² = 0,89 m².

b. 2 tạ 9kg = 2,09 tạ. 

c. 8m 9dm = 8,9 m.

d. 1,9 ha = 19000 m² 

Bài 3 (1đ):

a. Hai đơn vị, một phần trăm và chín phần nghìn, viết là: 2,019

b. 679,679 đọc là: Sáu trăm bảy mươi chín phẩy sáu trăm bảy mươi chín.

Bài 4 (2đ): 

a. \(2\dfrac{3}{8} + 5\dfrac{1}{8} = \dfrac{19}{8} + \dfrac{41}{8} = \dfrac{60}{8} = \dfrac{15}{2}\)

b. \(2\dfrac{2}{5} - 1\dfrac{1}{4} = \dfrac{12}{5} - \dfrac{5}{4} = \dfrac{48}{20} - \dfrac{25}{20} = \dfrac{48 - 25}{20} = \dfrac{23}{20}\)

c. \(1\dfrac{1}{3} \times 2\dfrac{1}{2} = \dfrac{4}{3} \times  \dfrac{5}{2} =  \dfrac{4 \times 5}{3 \times 2} = \dfrac{10}{3} \)

d. \(2\dfrac{3}{4} : 2\dfrac{1}{2} = \dfrac{11}{4} : \dfrac{5}{2} = \dfrac{11}{3} \times  \dfrac{2}{5} = \dfrac{11 \times 2}{4 \times 5} = \dfrac{11}{10}\)

Bài 5 (2đ):

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là :

420 : 2 = 210 (m) 

Tổng số phần bằng nhau là :

3 + 4 =7 (phần ) 

Chiều rộng mảnh đất là : 210 : 7 x 3 = 90 (m)

Chiều dài mảnh đất là :

210 - 90 = 120 (m)

Diện tích mảnh đất là : 

120 x 90 = 10800 (m²) = 1,08ha

Số rau xanh thu được là : 

10800 : 100 x 90 = 9720 (kg) = 9,72 tấn 

Đáp số : 

a. 10800 m²; 1,08ha;

b. 9,72 tấn ngô. 

Bài 6 (1đ): 

Bài giải:

(Cách 1) Muốn quét xong sân trường đó trong 1 phút thì cần số bạn là:

30 x 2 = 60 (bạn). 

Muốn quét xong sân trường đó trong 10 phút thì cần số bạn là:

60 : 10 = 6 (bạn) 

Muốn quét xong sân trường đó trong 10 phút thì cần cử thêm số bạn nữa là:

6 - 2 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn.

(Cách 2) 30 phút gấp 10 phút số lần là:

30 : 10 =3 (lần) 

Muốn quét xong sân trường đó trong 10 phút thì cần số bạn là:

2 x 3 = 6 (bạn). 

Muốn quét xong sân trường đó trong 10 phút thì cần cử thêm số bạn nữa là:

6 - 2 = 4 (bạn) 

Đáp số: 4 bạn.

- Hết -

Trên đây là đề thi giữa học kỳ 1 toán 5 kèm đáp án của trường tiểu học Trần Hưng Đạo chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện. 

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

doctailieu.com
Back to top