Lý thuyết phép đối xứng trục SGK toán hình học lớp 11

Doctailieu.com chia sẻ lý thuyết phép phép đối xứng trục thuộc Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng sách giáo khoa hình học lớp 11

1. Định nghĩa

Định nghĩa Lý thuyết phép đối xứng trục SGK toán hình học lớp 11

2. Tính chất

tính chất Lý thuyết phép đối xứng trục SGK toán hình học lớp 11
 

doctailieu.com
Back to top