Đáp án bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 11 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 3. Phép đối xứng trục

1. Đề bài

Trong các chữ cái sau, chữ nào có trục đối xứng

Đề bài 3 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn

Các chữ V, I, E, T , A, M, W, O là những chữ có trục đối xứng.

Chữ N không có trục đối xứng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top