Giải toán lớp 11: Đáp án bài 1 trang 11 SGK hình học

Đáp án bài 1 trang 11 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 3. Phép đối xứng trục

1. Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A (1 ;− 2  và B (3 ; 1) . Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox

2. Đáp án - hướng dẫn

Ta có: A ′ = ( 1 ; 2 ) , B ′ = ( 3 ; − 1 ) Ảnh của đường thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox là đường thẳng A'B'. Đường thẳng A ′ B ′ có phương trình

Đáp án bài 1 trang 11 SGK toán hình học lớp 11
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top