Lời giải bài 2 trang 11 SGK toán hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 11 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 3. Phép đối xứng trục

1. Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x − y + 2 = 0 . Viết phương trình của đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy .

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 2 trang 11 SGK toán hình học lớp 11

doctailieu.com
Tải về
Back to top