Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Rút gọn về phân số tối giản

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 11: Ước chung, ước chung lớn nhất.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Luyện tập 3 trang 48 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Rút gọn về phân số tối giản

\(a) \dfrac{90}{27} \\ b) \dfrac{50}{125}\)

Giải

a) Ta có: 90 = 2.33.5;  27 = 33

+) Thừa số nguyên tố chung là: 3 với số mũ nhỏ nhất là 2 nên ƯCLN(90, 27) = 32 = 9

Do đó \(\dfrac{90}{27}\) không là phân số tối giản.

Ta có

\(\dfrac{90}{27}=\dfrac{90: 9}{27: 9}=\dfrac{10}{3}\)

Vậy \(\dfrac{10}{3}\)  là phân số tối giản của \(\dfrac{90}{27}\) cần tìm vì ƯCLN(10, 3) = 1.

b) Ta có: 50 = 2.5;   125 = 53

+) Thừa số nguyên tố chung là: 5 với số mũ nhỏ nhất là 2 nên ƯCLN(50, 125) = 52 = 25

Do đó  \(\dfrac{50}{125}\) không là phân số tối giản

Ta có:

\(\dfrac{50}{125}=\dfrac{50: 25}{125: 25}=\dfrac{2}{5}\)

Vậy \(\dfrac{2}{5}\) là phân số tối giản của \(\dfrac{50}{125}\) cần tìm vì ƯCLN(2, 5) = 1.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Luyện tập 3 trang 48 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM