Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của hai quá trình

Xuất bản: 25/01/2023 - Tác giả:

Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của hai quá trình phân bào nguyên phân và giảm phân. Trả lời câu hỏi 11 trang 95 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 11 trang 95 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Quá trình phân bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 11 trang 95 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của hai quá trình phân bào nguyên phân và giảm phân.

Trả lời:

Nguyên phânGiảm phân
Giống nhau

- Đều có thoi phân bào.

- Đều có một lần nhân đôi DNA ở kì trung gian trước khi phân bào.

- Sự phân chia nhân đều diễn ra theo các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Lần phân bào II của giảm phân diễn ra giống nguyên phân: NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc (ở kì giữa) và tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực tế bào (ở kì sau).

Khác nhau

- Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào.

- Một lần phân bào.

- Không có tiếp hợp và hoán vị gen.

- Kết thúc nguyên phân tạo ra 2 tế bào có số lượng NST giống tế bào mẹ (2n).

- Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục giai đoạn chín.

- Hai lần phân bào.

- Có tiếp hợp và hoán vị gen.

- Các NST kép ở kì giữa I xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo, phân li độc lập và tổ hợp tự do đi về 2 cực tế bào (ở kì sau), hình thành 2 tế bào con (ở kì cuối) mang số lượng n NST kép.

- Kết thúc giảm phân tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa (n).

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 11 trang 95: "lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau của hai quá trình phân bào nguyên phân và giảm phân" thuộc nội dung soạn bài Quá trình phân bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM