Al2O3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

Al2O3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Dựa trên kiến thức đã học về kim loại nhôm và hợp chất các em có thể xác định Al2O3 không phản ứng được với NaNO3

Al2O3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. NaNO₃.

C. H₂SO₄ loãng

D. HCl đặc, nguội.

Đáp án: B. NaNO₃.

Al2O3 không phản ứng với dung dịch NaNO3.

Giải thích

Phương trình phản ứng của Al₂O₃ với các chất trên như sau:

Al₂O₃ + NaOH \(\rightarrow\) H₂O + 2NaAlO₂

Al₂O₃ + NaNO₃ \(\rightarrow\) không phản ứng

Al₂O₃ + 3H₂SO₄ \(\rightarrow\) Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

Al₂O₃ + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl₃ + 3H₂O

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al₂(SO₄)₃.

B. Al.

C. Na₂CO₃.

D. Al₂O₃.

Đáp án: D. Al₂O₃.

Chất có tính lưỡng tính là Al2O3.

Xem giải thích đáp án câu 1: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

2. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl

A. AlCl₃

B. Al₂(SO₄)₃

C. NaAlO₂

D. Al₂O₃

Đáp án: D. Al₂O₃

Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là Al₂O₃.

3. Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

Đáp án: B. 4,48

Xem giải thích đáp án câu 3Hòa tan hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng

Trên đây đáp án cho câu hỏi sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM