Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân

Xuất bản ngày 01/04/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời câu hỏi tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

Dựa vào kiến thức bài 25 lịch sử 9 đã học được các em sẽ trả lời được câu hỏi này như sau:

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta mang tính chính nghĩa vì:

+ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, chiến đấu là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do, bảo vệ chính quyền của nhân dân ta.

+ Trong cuộc chiến tranh này, Pháp là kẻ xâm lược, luôn tỏ rõ thái độ, dã tâm xâm lược bằng được nước ta.

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta mang tính nhân dân vì:

+ Toàn dân ta tham gia kháng chiến, tất cả mọi người đều tham gia chiến đấu đánh đuổi kẻ thù chung của toàn dân tộc. Trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

+ Cuộc kháng chiến chống Pháp không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự mà cả trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

Bởi vì theo chủ trương của Đảng và của Bác Hồ thì muốn phát huy sức mạnh của toàn dân kháng chiến phải đánh lâu dài, muốn có lực lượng đánh lâu dài phải huy động lực lượng toàn dân. Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh. Và cuối cùng là kết quả thắng lợi của toàn dân tộc ta bấy giờ!

Hướng dẫn giải bài tập lịch sử 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM