Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập ôn tập các số đến 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 04 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 1
 

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

Đáp án:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Câu 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

                    57 = 50 + 7

Đáp án:

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Câu 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38           27... 72             80 + 6 ... 85

72 ... 70           68 ... 68            40 + 4 ... 44

Đáp án

34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85

72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44

Câu  4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 2
 

Đáp án:

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 3
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu