Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập ôn tập các số đến 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4,5 trang 04 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 1
 

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

Đáp án:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Câu 2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

                    57 = 50 + 7

Đáp án:

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Câu 3. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38           27... 72             80 + 6 ... 85

72 ... 70           68 ... 68            40 + 4 ... 44

Đáp án

34 < 38           27 < 72             80 + 6 > 85

72 > 70           68 = 68            40 + 4 = 44

Câu  4. Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Câu 5. Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 2
 

Đáp án:

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 04 SGK Toán 2 ảnh 3
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu