Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải toán lớp 2: Hướng dẫn làm bài tập trang 4 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ đến các bạn tài liệu hướng dẫn cách làm bài luyện tập trang 4 sách giao khoa Toán lớp 2 chi tiết nhất, giúp các phụ huynh tham khảo trước cách làm và đáp án để hướng dẫn bé làm bài ôn tập những kiến thức đã học.

Câu 1: Viết theo mẫu

Bài 1 trang 4 sách giáo khoa lớp 2
 

Đáp án:

Chục Đơn Vị Viết Số Đọc Số
8 5 85 Tám mươi lăm
3 6 36 Ba mươi sáu
7 1 71 Bảy mươi mốt
9 4 94 Chín mươi tư

 

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4

Câu 2: Viết các số 57, 98, 61, 88,74,47 theo mẫu:

Đáp án:

Câu 3: Điền dấu ( > = < )

34 ... 38 27 ... 72 80 + 6 ... 85
72 ... 70 68 ... 68 40 + 4 ... 44

Đáp án:

34 < 38 27 > 72 80 + 6 > 85
72 > 70 68 = 68 40 + 4 = 44

Câu 4: Viết các số 33, 54, 45 ,28 :

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b)  Theo thứ tự từ lớn đến bé

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 28, 33, 45, 54

b)  Theo thứ tự từ lớn đến bé: 54, 45, 33, 28

Câu 5: Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84

Bài 5 trang 4 sách giáo khoa lớp 2
 

Đáp án:

67 - 76 - 93 - 98

Đáp án bài 5 trang 4 sách giáo khoa lớp 2
 

 

 

doctailieu.com
Back to top