Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải toán lớp 2: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 3 sách giáo khoa

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn chi tiết và đáp án các câu hỏi ôn tập tại trang 3 sách giáo khoa môn Toán lớp 3 để các bậc phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp.

Câu 1:

a) Nêu tiếp các số có 1 chữ số

1 2 3              

b) Viết số bé nhất có 1 chữ số

c) Viết số lớn nhất có 1 chữ số

Đáp án:

a) Nêu tiếp các số có 1 chữ số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Số bé nhất có 1 chữ số là: 0

c) Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Câu 2: 

a) Nêu tiếp các số có 2 chữ số

bài 2 trang 3 sách giáo khoa lớp 2
 

b) Viết số bé nhất có 2 chữ số

c) Viết số lớn nhất có 2 chữ số

Đáp án:

a) Nêu tiếp các số có 2 chữ số

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

b) Số bé nhất có 2 chữ số là: 10

c) Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Câu 3:

a) Viêt số liền sau của 39

b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 39

d) Viết số liền sau của 99

Đáp án:

a) Số liền sau của 39 là 40

b) Số liền trước của 90 là 89

c) Viết số liền trước của 39 là 38

d) Viết số liền sau của 99 là 100

doctailieu.com
Back to top