Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập ôn tập các số đến 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 03 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1.

a) Nếu tiếp các số có một chữ số:

0 1                        


b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Đáp án:

a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Câu 2. 

a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2
 

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án:

a)

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2 ảnh 1
 

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Câu 3.

a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90;

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Đáp án:

a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100.

doctailieu.com
Back to top