Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập ôn tập các số đến 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3 trang 03 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1.

a) Nếu tiếp các số có một chữ số:

0 1                        


b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Đáp án:

a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Câu 2. 

a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2
 

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Đáp án:

a)

Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2 ảnh 1
 

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Câu 3.

a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90;

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Đáp án:

a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài ôn tập các số đến 100 trang 03 SGK Toán 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu