Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Năm sáng tác:1981
Tác giả:Lưu Quang Vũ
Hoàn cảnh sáng tác:
Vận dụng sáng tạo tích truyện dân gian để xây dựng tình huống kịch độc đáo và gửi gắm vấn đề nhức nhối của cuộc sống hiện đại. Viết năm 1981, công diễn lần đầu năm 1984 và gặt hái được thành công lớn. Đoạn trích thuộc cảnh VII và đoạn kết của vở kịch.
Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Hướng dẫn phân tích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, lập dàn ý, sơ đồ tư duy và một số bài văn mẫu chọn lọc phân tích nội dung trích đoạn kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.

Bi kịch tha hóa của hai nhân vật Chí Phèo và Trương Ba

Bi kịch tha hóa của hai nhân vật Chí Phèo và Trương Ba

[Văn mẫu 12] Nghị luận bàn về bi kịch tha hóa của hai nhân vật Chí Phèo và Trương Ba thông qua hai câu nói cuối cùng để thấy được khát vọng sống, sự ý thức sâu sắc trong ước muốn con người cá nhân được trỗi dậy.