Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Xuất bản ngày 02/06/2020 - Tác giả:

Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng? Dựa vào kiến thức đã học, các em hãy trả lời câu hỏi nước chứa nhiều ion nào được gọi là nước cứng?

Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. 

B. Na+, K+

C. Na+, H+

D. H+, K+

Đáp án: A. 

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion 

Câu hỏi thường gặp

1. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng vĩnh cửu

A. Ca2+, Ba2+, Cl−, \(SO_42−\)

B. Ca2+, Sr2+, \(HCO_3−\)

C. Ca2+,   Ba2+, Cl−

D. Mg2+, Ca2+, Cl−, \(SO_42−\)

Đáp án: D. Mg2+, Ca2+, Cl−, \(SO_42−\)

Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion Mg2+, Ca2+, Cl−, \(SO_42−\)

2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

A. Al

B. Li

C. Ba

D. Cr

Đáp án: B. Li

Giải thích

Kim loại kiềm là sáu nguyên tố hóa học đứng sau các nguyên tố khí hiếm là Li, Na, K, Rb, Cs, F

3. Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. \(NaCl\)\(Ca(OH)_2\).

B. \(Na_2CO_3\)\(Na_3PO_4\).

C. \(Na_2CO_3\)\(Ca(OH)_2\).

D. \(Na_2CO_3\)\(HCl\).

Đáp án: B. \(Na_2CO_3\)\(Na_3PO_4\).

Giải thích

Nước có tính cứng vĩnh cửu có chứa ion: Mg2+, Ca2+, Cl−, \(SO_42−\) => dùng \(Na_2CO_3\)\(Na_3PO_4\) để làm mềm nước vì tạo ra \(MgCO_3, CaCO_3, Mg_3(PO_4)_2\)\(Ca_3(PO_4)_2\) kết tủa => loại bỏ được Mg2+, Ca2+ ra khỏi nước

4 Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Al(OH)₃.

B. Mg(OH)₂.

C. Ba(OH)₂.

D. Cu(OH)₂.

Xem thêm đáp án và giải thích cho câu 4 tại đâyHiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường

Trên đây là đáp án cho câu hỏi nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM