Hai dòng thơ đầu Sông núi nước Nam khẳng định điều gì?

Xuất bản: 10/07/2024 - Tác giả:

Hai dòng thơ đầu khẳng định điều gì? Các từ ngữ Nam quốc, Nam đế, tiệt nhiên, định phận, thiên thư đóng vai trò gì trong việc khẳng định điều đó?

Cùng tìm hiểu nội dung và nghệ thuật bài thơ Sông núi nước Nam thông qua việc trả lời câu hỏi trong bài học Ngữ Văn 9 sách Cánh Diều.

Câu hỏi 3 trang 16 SGK Ngữ Văn 9 Cánh Diều tập 1

Hai dòng thơ đầu khẳng định điều gì? Các từ ngữ “Nam quốc”, “Nam đế”, “tiệt nhiên”, “định phận”, “thiên thư” đóng vai trò gì trong việc khẳng định điều đó?

Trả lời

Cách 1:

- Hai câu thơ đầu khẳng định chủ quyền của đất nước.

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư,

- Các từ ngữ “Nam quốc”, “Nam đế”, “tiệt nhiên”, “định phận”, “thiên thư” đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của đất nước. Đồng thời nó còn khẳng định sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc - nước ta là một quốc gia có độc lập, chủ quyền ngang hàng với Trung Quốc, không hề thua kém gì.

Cách 2:

- Hai dòng thơ đầu khẳng định nước Nam là một đất nước độc lập, có chủ quyền, lãnh thổ, luật pháp cai trị riêng và điều đó đã được ghi, đã được công nhận ở sách trời

- Những từ ngữ đó góp phần nhấn mạnh, khẳng định sự tự chủ, độc lập của nước Nam, đặc biệt thông qua từ “Nam đế” - cùng là vua nhưng sắc thái lại khác so với từ “vương”. Đế là vua của một nước độc lập, không phải chư hầu thể hiện rõ khí khái, lòng tự tôn dân tộc.

Cách 3:

- Khẳng định nước Nam là một đất nước độc lập, có chủ quyền, lãnh thổ, luật pháp cai trị riêng và điều đó đã được ghi, đã được công nhận ở sách trời

- Những từ ngữ góp phần nhấn mạnh, khẳng định sự tự chủ, độc lập của nước Nam

~/~

Trên đây là hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi cuối bài giúp học sinh chuẩn bị tốt phần Soạn bài Sông núi nước Nam trước khi tới lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM