Unit 2 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 04/01/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 2 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Extra listening and speaking trang 111 Unit 2 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn Unit 2 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Extra listening and speaking Unit 2 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Extra listening and speaking

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 111 về giải đố và trò chơi.

Exercise 1

Match the clocks with the time in the box (Nối đồng hồ với giờ ở trong bảng)

unit 2 extra listening and speaking exercise 1 tieng anh 6 friends plus

Lời giải bài 1 trang 111 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

1.three o’clock

2. five past seven

3. quarter past nine

4. twenty- five past two

5. half past six

6. twenty to twelve

7. quarter to eleven

8. ten to two

Exercise 2

Listen and write the times you hear. Then listen and repeat  (Nghe và viết giờ. Sau đó nghe và lặp lại)

Audio 

Lời giải bài 2 trang 111 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

a. 10.20

b. 11.55

c. 6.35

d. 11.10

d. 8.30

e. 2.45

Exercise 3 

Listen to a phone conversation? How many sports does Vicky ask about? (Nghe một cuộc trò chuyện điện thoại? Vicky hỏi về bao nhiêu môn thể thao?)

Lời giải bài 3 trang 111 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

There are two sports which Vicky wants to play: judo and table tennis. (Có hai môn thể thao Vicky muốn chơi là Judo và bóng bàn)

Audio 

Man: Hello, Holloway Sports Centre Can I help you?

Vicky: Yes. What time does the swimming pool open today?

Man: Let's see. What's the day today?

Vicky: It's Tuesday.

Man: Tuesday, of course! The swimming pool opens at half past ten today.

Vicky: And what time does it close?

Man: It usually closes at eight o'clock, but it closes at quarter to six today

Vicky: I see.

Man: Can I help you with anything else?

Vicky: Er... yes. When's judo? Is it today?

Man: No, it isn't. Judo is on Wednesday at half past four.

Vicky: What time does it finish?

Man: Well, the timetable says six o'clock, but it usually finishes at ten past six

Vicky: And when's table tennis?

Man: Let's see... table tennis. Table tennis is from quarter to five to quarter past six on Monday.

Vicky: That's great. Thanks for your help.

Man: You're very welcome. Bye bye.

Dịch

Người đàn ông: Xin chào, Trung tâm thể thao Holloway Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Vicky: Vâng. Mấy giờ bể bơi mở cửa hôm nay?

Người đàn ông: Để xem. Hôm nay là ngày mấy?

Vicky: Hôm nay là thứ Ba.

Người đàn ông: Thứ ba, tất nhiên! Hồ bơi mở cửa lúc 10 giờ rưỡi hôm nay.

Vicky: Và mấy giờ thì nó kết thúc?

Người đàn ông: Nó thường đóng cửa lúc tám giờ, nhưng nó đóng cửa lúc sáu giờ kém ngày hôm nay

Vicky: Tôi hiểu rồi.

Người đàn ông: Tôi có thể giúp gì khác cho bạn không?

Vicky: Ơ ... vâng. Judo khi nào? Có phải hôm nay không?

Người đàn ông: Không, không phải vậy. Judo diễn ra vào thứ Tư lúc 4 giờ rưỡi.

Vicky: Mấy giờ thì kết thúc?

Người đàn ông: Chà, thời gian biểu nói là sáu giờ, nhưng nó thường kết thúc lúc sáu giờ mười phút.

Vicky: Và khi nào thì chơi bóng bàn?

Người đàn ông: Để xem ... bóng bàn. Bóng bàn bắt đầu từ năm giờ mười lăm đến sáu giờ mười lăm.

Vicky: Điều đó thật tuyệt. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.

Người đàn ông: Bạn rất được hoan nghênh. Tạm biệt.

Exercise 4

Study the Key Phrases. Then listen to the conversation again and complete the timetable. (Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành thời gian biểu)

KEY PHRASES

Talking about timetables

What time does the swimming pool open/close?

What time does it start/finish?

At eight o'clock.

From quarter to five to quarter past six on Monday.

giai unit 2 puzzles and games exercise 4 tieng anh 6 friends plus

Lời giải bài 4 trang 111 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

1. 5.45pm

2. 4.30pm

3. table tennis

4. 6.15pm

Exercise 5

Listen and repeat the dialogue (Nghe và lặp lại đoạn hội thoại)

Audio 

Alex: What time's the swimming pool open on Wednesday?

Receptionist: It's open from quarter to ten to eight o'clock.

Alex: When's basketball?

Receptionist: It's on Tuesday at quarter to four.

Alex: What time does it finish?

Receptionist: It finished at quarter past five.

Dịch

Alex: Hồ bơi mở cửa lúc mấy giờ hôm thứ 4 vậy?

Lễ tân: Nó mở cửa lúc 10 giờ kém 15 đến 8 giờ

Alex: Thế còn bóng rổ thì sao?

Lễ tân: Nó mở cửa vào thứ Ba lúc 4 giờ kém 14

Alex: Thế còn giờ nó đóng cửa thì sao?

Lễ tân: Nó kết thúc vào lúc 5 giờ 15

Exercise 6

Work in pairs. Look at the poster. Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 5 (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tấm áp phích. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 5)

giai unit 2 puzzles and games exercise 6 tieng anh 6 friends plus

Giải bài 6 trang 111 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

A: When does football club open at Hoa Lu Sport Center?

Receptionist: It opens next week

A:What time does it open?

Receptionist: It opens from 9am to 8pm

Dịch

A: Câu lạc bộ bóng đá tại Trung tâm thể thao Hoa Lư khai trương khi nào?

Lễ tân: Nó mở cửa vào tuần sau.

A: Mấy giờ nó mở cửa?

Lễ tân: Mở cửa từ 9h sáng đến 8h tối.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Extra listening and speaking sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM