Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Xuất bản: 09/05/2024 - Tác giả:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra giúp học sinh nắm được cách giải bài tập sgk Toán 8 KNTT tập 1

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Toán 8 Kết nối tri thức tập 1 giúp học sinh nắm được các cách giải bài tập Hoạt động thực hành trải nghiệm chuẩn bị bài trước khi tới lớp và luyện tập giải toán tại nhà.

Hoạt động thực hành trải nghiệm: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

HĐ1 trang 115: VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 1
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 2

Lời giải:

- Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 3

- Ẩn các đường tròn, đường thẳng trong hình trên, ta được hình chữ nhật ABCE như hình vẽ:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 4

Luyện tập 1 trang 116

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 5

Lời giải:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 6
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 7
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 8
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 9
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 10
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 11
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 12

HĐ2 trang 116:

VẼ HÌNH BÌNH HÀNH

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 13
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 14

Lời giải:

- Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 15

- Ẩn các đường tròn, đường thẳng trong hình trên, ta được hình vuông ABCE như hình vẽ:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 16

Luyện tập 2 trang 117

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 17

Lời giải:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 18
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 19
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 20
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 21
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 22
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 23

HĐ3 trang 118:

VẼ HÌNH THANG

Vẽ hình thang ADEC có đáy lớn AD = 6 cm, đáy nhỏ EC = 3 cm, các cạnh bên AC = 2 cm, DE = 4 cm theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB và có độ dài bằng AD – EC = 3 cm tương tự như Bước 1 của HĐ1.

Bước 2. Vẽ tam giác ABC có BC = 4 cm (độ dài của DE), AC = 2 cm.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 24

Bước 3. Vẽ điểm D nằm trên tia AB sao cho AD = 6 cm.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 25

Bước 4. Vẽ điểm E sao cho DE // BC và CE // AB.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 26

Lời giải:

- Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 28
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 29

Luyện tập 3 trang 119

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 30

Lời giải:

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 31
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 32
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 33
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 34
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 35
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 36
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 37

Bài 1 trang 119:

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 6 cm, AC = 9 cm.

b) Vẽ hình chữ nhật trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Lời giải:

a) Dùng phần mềm GeoGebra  để vẽ hình chữ nhật ABCE có AB = 6 cm, BC = 9 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB và có độ dài 6 cm.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 38

Bước 3. Vẽ điểm D là giao của đường thẳng vuông góc với AB tại A và đường thẳng vuông góc với BC tại C.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 39
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 40
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 41
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 42

Bài 2 trang 119:

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ hình bình hành ABCD có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm.

b) Vẽ hình bình hành trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Lời giải:

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 4 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB và có độ dài 4 cm.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 43

Bước 3. Vẽ điểm D là giao của đường thẳng qua A song song với BC và đường thẳng qua C song song với AB.

Nối B với C, ta được đoạn thẳng BC.

Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 44
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 45
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 46
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra hình 47

-//-

Hy vọng với nội dung trả lời chi tiết câu hỏi trong Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra giúp học sinh nắm được nội dung bài học và ghi nhớ những nội dung chính, quan trọng trong chương trình học Toán học 8.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM