Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức)

Giải Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức): Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi: a) x = -26; b) x = 76; c) x = (- 28) – (- 143).

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Tập 1 - Bài 14. Tập hợp các số nguyên

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý trả lời Bài 3.17 trang 66 SGK Toán lớp 6 Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:

a) x = -26;

b) x = 76;

c) x = (- 28) – (- 143).

Giải

Cách 1: Ngắn gọn:

a) (-156) - (-26) = (-156) + 26 = -130

b) (-156) - 76 = (-156) + (-76) = -232

c) (-156) - (-28) + (-143) = (-156) + 28 + (-143) = -128 + (-143) = -271

Cách 2: Chi tiết

a) Thay x = -26 vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – (-26) = (-156) + 26 = - (156 – 26) = - 130. (do 156 > 26)

b) Thay x = 76 vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – 76 = (-156) + (-76) = - (156 + 76) = - 232.

c) Thay x = (- 28) – (- 143) vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – [(-28) – (-143)] = (-156) – [(-28) + 143] = (-156) – (143 – 28)

= (- 156) – 115 = (-156) + (-115) = - (156 + 115) = - 271.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Kết nối tri thức: Bài 3.17 trang 66 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM