Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3. Phép cộng và phép trừ phân số

Xuất bản ngày 14/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3: Phép cộng và phép trừ phân số với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 38 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 3: Phép cộng và phép trừ phân số thuộc Chương 5: Phân số và số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

I. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

1. Phép cộng phân số

a) Quy tắc cộng hai phân số

- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

- Muốn cộng hai phân số có mẫu khác nhau, ta quy đồng mẫu số của chúng, sau đó cộng hai phân số có cùng mẫu.

b) Tính chất của phép cộng phân số

Tương tự phép cộng các số nguyên, phép cộng phân số cũng có những tính chất giao hoán và kết hợp.

Trong thực hành, ta có thể sử dụng các tính chất này để tính giá trị biểu thức một cách hợp lí.

2. Phép trừ phân số

a) Số đối của một phân số

Số đối của phân số \(\dfrac{a}{b}\)\(- \dfrac{a}{b}. \)

Ta có: \(\dfrac{a}{b} + \left( { - \dfrac{a}{b}} \right) = 0.\)

b) Quy tắc trừ hai phân số

- Muốn trừ 2 phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử của số bị trừ cho tử của số trừ và giữ nguyên mẫu.

- Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số thứ hai.

3. Quy tắc dấu ngoặc

- Các phân số âm (hay dương) trong một dãy tính thường được viết trong dấu ngoặc.

- Phép trừ được chuyển thành phép cộng nên nếu biểu thức có phép trừ ta cũng gọi là một tổng.

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc;

- Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: Dấu “+” thành dấu “-”, dấu “-” thành dấu “+”.

II. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 34 - 37)

Câu hỏi khởi động trang 34 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương bao phủ khoảng bao nhiêu phần bề mặt Trái Đất?

Luyện tập 1 trang 35 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính:  a) -3/7 + 2/7 ; b) -4/9 + 2/-3

Luyện tập 2 trang 35 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính một cách hợp lí: a) -5/9 + 4/11 + 7/11 ; b) -2/5 + 3/8 + -3/5 + 13/8

Luyện tập 3 trang 37 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính: 7/-10-9/10

Hoạt động 4 trang 37 Toán 6 Cánh Diều tập 2: a)Phân số 2/5 có phải là số đối của phân số -2/5 không? b)Tính và so sánh các kết quả sau

Luyện tập 4 trang 37 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính: 7/12- -9/20 - Chương V. Phân số và số thập phân

Luyện tập 5 trang 37 Toán 6 Cánh Diều tập 2:  Tính một cách hợp lí: -2/49 – (47/49 + 5/-3). Giải toán 6 Cánh Diều tập 2

III. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3 trang 38)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) -2/9 + 7/-9; b) 1/-6 + 13/-15 c) 5/-6 + -5/12 + 7/18

Bài 2 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí: a) 2/9 + -3/10 + -7/10; b) -11/6 + 2/5 + -1/6; c) -5/8 + 12/7 + 13/8 + 2/7

Bài 3 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm số đối của mỗi phân số sau: 9/25; -8/27; -15/31; -3/-5; 5/-6

Bài 4 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) 5/16 - 5/24; b)2/11 + (-5/11 - 9/11); c) 1/10 - (5/12 - 1/15).

Bài 5 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính một cách hợp lí: a) 27/13-106/111+(-5)/111; b) 12/11-(-7)/19+12/19; c) 5/17-25/31+12/17+(-6)/31

Bài 6 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm x, biết: a) x-5/6=1/2; b) -3/4-x=-7/12

Bài 7 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt 3/8 kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt 2/7 kế hoạch của Quý I...

Bài 8 trang 38 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp 1/4 số sách của lớp, tổ II góp 9/40 số sách của lớp số sách của lớp...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 3. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM