Giải toán 5: Đáp án bài 1 trang 93 sgk

Hướng dẫn giải bài 1 trang 93 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học về diện tích hình thang

Bài 1: Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Đáp án

a, Diện tích hình thang là:

(12 + 8) x 5 :2 = 50 (cm²)

b, Diện tích hình thang là:

(9,4 + 6,6) x 10,5 :2 = 84 (cm²)

Đáp số:

a) 50 cm²

b) 84 cm²

doctailieu.com
Tải về
Back to top